Kontakt

MABAAUTO s.r.o.
Prevádzka MABACAR
Predmestská 90
010 01 Žilina

IČO: 47 513 284
DIČ: 2023922923

Telefón: 0948 888 444
Objednávky KO: 0948 416 904

Email: mabaauto@mabaauto.sk

Reklamamabacar-auto

Poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie

Naša spoločnosť vám ponúka uzatvorenie Povinného zmluvného poistenia v poisťovni, pre ktorú sa sami rozhodnete.

Vzájomná spolupráca medzi poisťovňami a našou spoločnosťou umožňuje vám poskytnúť nezávislé a vždy aktuálne porovnanie produktov poisťovní zameraných na Povinné zmluvné poistenie.

U nás si môžete porovnať ceny PZP pzp vášho auta zo všetkých 10 poisťovní na Slovenskom trhu. V cene poistného vášho auta budeme brať ohľad na výkon a objem motora, celkovú hmotnosť, vek držiteľa a miesto evidencie motorového vozidla.

Tlačivá na stiahnutie (PDF): PZP ponúkajú tieto poisťovne:

union-logo wuestenrot-logo csob-logo komunalna-logo kooperativa-logo uniqa-logo generali-logo groupama-logo axa-logo allianz-logo

Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – Kasko

Ponúkame pre Vás havarijné poistenie vozidiel v niekoľkých formách, pričom poistenie je možné vytvoriť ako stavebnicu zo základného poistenia a voliteľného doplnkového poistenia. Tento spôsob poistenia Vám dáva možnosť splniť Vaše individuálne nároky.

Rozsah poistenia:

 1. poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri: dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky), pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta), živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení), zásahu cudzej osoby, poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla.

 2. krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.

Doplnkové poistenie

 1. Poistenie nadštandardnej výbavy vozidla:
  Nadštandardnou, t.j. doplnkovou výbavou rozumieme všetky časti a súčasti pevne zabudované vo vozidle, dodávané nad rámec prvovýrobcom.

 2. Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby:
  Ide o poistenie počas prepravy poisteným vozidlom.

 3. Úrazové poistenie:
  Toto poistenie zahŕňa:
  • poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
  • poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

 4. Poistenie vecí prepravovaných vozidlom (mimo poistenia batožiny):
  Ide o nástroje, prístroje a pod., pričom plnenie pre prípad zničenia je obmedzené sumou.
  V rámci SR je možné poistiť riziká krádež, lúpež, poškodenie, zničenie.
  V rámci EÚ je možné poistiť riziká poškodenie a zničenie.

 5. Poistenie čelného skla
  Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla motorového vozidla.

 6. Poistenie náhradného vozidla
  V doplnkovom poistení náhradného vozidla Vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je Vaše vozidlo v oprave alebo Vám ho odcudzili, či ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Územná platnosť poistenia

Poistenie vrátane asistenčných služieb platí na celom území geografickej Európy.

Spoluúčasť

Pri jednotlivých druhoch poistenia máte možnosť zvoliť spoluúčasti od 0% až po 30%.

Výhody havarijného poistenia auta u nás

 • Máte možnosť výberu spoluúčasti (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné)
 • Môžete si vybrať rozsah krytia rizík
 • Naše ceny sú výhodné, pretože zohľadňujú rozsah krytia rizík a rozsah plnenia pri poistnej udalosti
 • Poistné môžete platiť ročne, štvrťročne a polročne bez prirážky
 • Máte na výber zo širokej škály pripoistení
 • Praktické asistenčné služby, ktoré vyriešia mnohé nepríjemné situácie na cestách za vás, vám k poisteniu dáme úplne ZADARMO
 • Pri čiastočnej škode na aute vám bude poisťovňa plniťv nových cenách, teda v takej hodnote, ktorá je potrebná na nadobudnutie novej veci (poškodenej časti auta)
 • Pri totálnej škode alebo krádeži vozidla vám náhradu škody poisťovňa bude plniť v cenách, ktoré má auto aktuálne na trhu
 • Korektná likvidácia poistných udalostí je samozrejmosťou
 • Akceptujeme váš bonus za bezškodový priebeh z inej poisťovne
Havarijné poistenie ponúkajú tieto poisťovne:

union-logo wuestenrot-logo csob-logo komunalna-logo kooperativa-logo uniqa-logo generali-logo groupama-logo axa-logo allianz-logo

Poistenie EuroGAP

Je určené vám, ktorí chcete využiť výhody poistenia finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia, ale vozidlo máte už havarijne poistené. Vlastníkovi auta uhradí poisťovňa aj rozdiel, ktorý vzniká medzi všeobecnou hodnotou vozidla a obstarávacou cenou. Vďaka tomu si majitelia môžu následne zaobstarať vozidlo porovnateľnej hodnoty akú malo ich predchádzajúce.

Poistenie EuroGAP sa môže uzatvoriť pre nové aj ojazdené osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 t, súkromné aj firemné.
Dojednáva sa ako samostatné základné poistenie a uzatvára sa na dobu 3, 4 alebo 5 rokov.

Územná platnosť poistenia

Územná platnosť je rovnaká, aká platí u externého poisťovateľa.

Spoluúčasť

Poistenie sa môže uzatvoriť bez alebo s náhradou spoluúčastii splatnej z plnenia u externého poisťovateľa.

Poistné

Poistné sa určí paušálne podľa výšky obstarávacej ceny vozidla, doby trvania poistenia a náhrady spoluúčasti.

Poistné plnenie

Podmienkou výplaty poistného plnenia je neprerušené poistenie u externého poisťovateľa počas celej doby GAP poistenia. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.

EuroGAP poistenie ponúkajú tieto poisťovne:

carlife-logo wuestenrot-logo allianz-logo

Poistenie právnej ochrany

Tento produkt pomáha klientom zorientovať sa v spleti paragrafov. Je pre nich pripravený právnik, ktorý im bude 24 hodín denne k dispozícii.

Doprajte si kľudný spánok, problémy budeme riešiť my:
 • 24 hodín denne vám poskytneme právne poradenstvo na telefóne
 • osobný právnik bude pripravený hájiť vaše právo
 • uhradíme všetky správne, súdne poplatky a výdavky na právne zastupovanie v prípade sporu
 • zaplatíme kauciu až do výšky 10 500 €

Viac informácií nájdete na adrese http://www.vaspravnik.sk/

Jefta Service24

Je balík asistenčných služieb:

 • pre vozidlá do 3.5 tony, ktorý v prípade nepriaznivej situácie na cestách prináša motoristom komplexnú, komfortnú a profesionálnu pomoc. Asistenčné služby balíka Jefta Service24 sú poskytované nezávisle od iných poistení vozidla a služby sú poskytované bez nutnosti vynakladania ďaľších finančných prostriedkov zo strany motoristu. Služba je dostupná pre akékoľvek vozidlo do 3.5 tony a teda aj pre motocykle, či štvorkolky.

 • chrániaci Vaše vozidlo na cestách po celom území SR a cestách vybraných štátov Európy

Balík asistenčných služieb pre územie SR zahŕňa nasledovné asistenčné služby:

Odťahové a vyslobodzovacie služby v rámci SR

V prípade dopravnej nehody, alebo poruchy vozidla na ceste v rámci SR bude Vaše vozidlo naložené na odťahové vozidlo a bude odtiahnuté na Vami určené miesto v rámci SR, kde bude vozidlo zložené. V prípade dopravnej nehody bude Vaše vozidlo vyslobodené z miesta mimo cesty.

Dovoz pohonných hmôt v rámci SR

V prípade ak Vám počas Vašej cesty dôjde vo vozidle palivo, naši pracovníci Vám ochotne privezú ich dostatočné množstvo na miesto určenia v rámci SR. Pracovníkovi preplácate len cenu pohonných hmôt, ktoré Vám privezie a o ich nadobudnutí Vám prinesie riadny daňový doklad.

Výmena kolesa a drobné servisné práce v rámci SR

V prípade defektu kolesa na Vašom vozidle, alebo nutnosti drobnej opravy na cestách v rámci SR, dajú naši pracovníci všetko do poriadku. Pracovníkovi preplácate len náklady za použité náhradné diely, o ktorých Vám poskytne riadny daňový doklad.

Odvoz náhradným vozidlom v rámci SR

Ak si Vaša situácia na ceste vyžaduje odťah Vášho vozidla, poskytneme Vám náhradné vozidlo s vodičom, ktoré odvezie Vás, Vašich spolucestujúcich a batožinu na miesto, podľa Vášho určenia v rámci SR.

Odťah vozidla z vybraných štátov Európy do SR

V prípade dopravnej nehody, alebo poruchy vozidla na ceste vybraných štátov Európy bude Vaše vozidlo naložené na odťahové vozidlo a bude odtiahnuté na Vami určené miesto v SR, kde bude vozidlo zložené.

Odvoz posádky a batožiny náhradným vozidlom z vybraných štátov Európy do SR

Ak si Vaša situácia na ceste vyžaduje odťah Vášho vozidla, poskytneme Vám náhradné vozidlo s vodičom, ktorý odvezie Vás, Vašich spolucestujúcich a batožinu z vybraných štátov Európy na miesto, podľa Vášho určenia v rámci SR.

Služby Jefta Service24 sú dostupné NON STOP

Služby balíka Jefta Service24 sú počas doby jeho platnosti pre Vaše vozidlo poskytované 24 hodín denne bez obmedzenia počtu zásahov.